Servicevoorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door TESmart. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar TESmart. TESmart biedt deze website aan, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die voor u als gebruiker van deze website beschikbaar zijn, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hierin zijn opgenomen.
Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, abonneert u zich op onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief dergelijke aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar via een hyperlink. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, providers, klanten, verkopers en/of content-bijdragers zijn.
Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, ga dan niet naar de Site en gebruik de Services niet. Indien deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.
Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.
Onze winkel is geregistreerd bij Shopify Inc. gehost. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

DEEL 1 - VOORWAARDEN ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om uw minderjarige gezinsleden toe te staan ​​deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Services.

DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om service op elk moment en om welke reden dan ook te weigeren.
U erkent dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) onversleuteld kan worden verzonden en (a) verzendingen via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindingsnetwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld verzonden via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarop de Service wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De titels die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

DEEL 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als enige informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen ter algemene informatie verstrekt en er mag niet op worden vertrouwd of het mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of snellere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen ter informatie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze website bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze website te volgen.

HOOFDSTUK 4 - WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

DEEL 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van kleuren op uw computerscherm nauwkeurig is.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of elke dienst die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar het verboden is.
We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

DEEL 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen die naar eigen goeddunken door dealers, wederverkopers of distributeurs worden geplaatst, te beperken of te verbieden.
U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.
Zie ons retourbeleid voor meer informatie.

DEEL 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle of input hebben.
U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van de optionele tools die via de website worden aangeboden, is voor uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools beschikbaar worden gesteld door de relevante externe leveranciers.
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

DEEL 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze website kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en wij geven geen garanties en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties met betrekking tot websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

DEEL 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INDIENINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal verzendt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), stemt u ermee in dat we alle opmerkingen die u ons op elk moment en zonder enige beperking op elk medium toestuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken. We zijn niet en zullen niet verplicht zijn om (1) Opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die, naar ons eigen oordeel, onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is, of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden misleiden over de herkomst van eventuele Opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

PARK 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

PARK 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen te annuleren als enige informatie op de Service of op een gerelateerde website onnauwkeurig is op elk moment zonder kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).
We nemen geen enkele verplichting op ons om informatie op de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen bepaalde update of updatedatum toegepast op de Service of op een gerelateerde website mag worden opgevat als een indicatie dat informatie op de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

DEEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden om de Website of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te moedigen deel te nemen aan of deel te nemen aan illegale activiteiten; (c) een internationale, federale, provinciale of staatsregelgeving, regel, wet of lokale verordening schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schade berokkenen, belasteren, belasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) onjuiste of misleidende informatie indienen; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phishing, pharm, uitvluchten, spiders, crawls of scrapes; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van een van de verboden gebruiken.

ARTIKEL 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, verklaren of garanderen niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.
We kunnen niet garanderen dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
U stemt ermee in dat we de Service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen beëindigen.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de dienst op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen TESmart, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van winst, inkomsten, besparingen, gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de Services of producten verkregen met de Service, of voor enige andere claim met betrekking tot uw gebruik van de Service of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige Inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit uw gebruik van de Service of enige Inhoud (of Producten) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de Service, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximaal door de wet toegestane mate.

ARTIKEL 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in om TESmart en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij vanwege uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de hierin opgenomen documenten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

PARK 15 - SCHEIDBAARHEID

Als wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal die bepaling desalniettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en het niet-afdwingbare deel wordt geacht los te staan ​​van deze Servicevoorwaarden, een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende resterende bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze website.
Als u, naar eigen goeddunken, er niet in slaagt, of als we vermoeden dat u er niet in slaagt, om te voldoen aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze Overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Nalaten door ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van een dergelijk recht of bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze website of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Dubbelheden in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd tegen de opsteller.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarmee we u diensten verlenen, vallen onder de wetten van HK

ARTIKEL 19 - WIJZIGING VAN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.

PARK 20 - CONTACTGEGEVENS

Als u vragen heeft over de gebruiksvoorwaarden, neem dan contact op met service@tesmart.de.