INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot artikelen, foto's, video's, software, programma's en webdesign, wordt beschermd door de overeenkomstige intellectuele eigendomsrechten. Zonder de schriftelijke toestemming van deze website mag niemand de inhoud van deze website wijzigen, reproduceren, distribueren, weergeven of de inhoud op welke manier dan ook voor commerciële doeleinden gebruiken. Alle foto's die op deze website worden gepubliceerd, zijn eigendom van deze website of hun respectievelijke auteursrechthouders. Niemand mag het op welke manier dan ook wijzigen, kopiëren, verspreiden, weergeven of gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deze website of de respectievelijke rechthebbenden. Om te citeren of foto's van deze site te publiceren, dient u eerst contact op te nemen met deze site om schriftelijke toestemming te verkrijgen. Ongeoorloofde acties worden beschouwd als inbreuk op intellectueel eigendom en zullen leiden tot juridische gevolgen.

Als u legaal gebruik van de inhoud of foto's op deze website nodig heeft, stuur dan een e-mail naar om contact op te nemen met deze website. Deze website zal licenties verlenen of passende kosten in rekening brengen, afhankelijk van de situatie. Elk ongeoorloofd gebruik is in strijd met de wet en vormt een inbreuk waarvoor deze website juridische stappen zal ondernemen.

Deze verklaring beschrijft de intellectuele eigendomsrechten van deze website en de respectieve auteursrechthouders op de inhoud en foto's op de website. Ongeoorloofde wijzigingen aan deze verklaring zijn niet toegestaan. Deze website behoudt zich het recht voor om deze verklaring op elk moment te wijzigen of bij te werken. Zodra gewijzigde verklaringen op deze website worden gepubliceerd, worden ze automatisch onmiddellijk van kracht.Tesmart.de behoudt zich het uiteindelijke recht van interpretatie voor.