Användarvillkor

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av TESmart. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till TESmart. TESmart erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga för dig som användare av denna webbplats, förutsatt att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som finns häri.
Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, prenumererar du på vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive sådana ytterligare villkor och policyer som hänvisas till häri och/eller tillgängliga via en hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller innehållsbidragsgivare.
Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen godkänner du dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal ska du inte gå in på webbplatsen eller använda tjänsterna. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.
Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken omfattas också av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att ändringar har publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.
Vår butik är registrerad hos Shopify Inc. värd. De förser oss med e-handelsplattformen online som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR ONLINEBUTIKER

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig i din stat eller provins där du bor, eller att du är myndig i din stat eller provins där du bor och att du har gett oss ditt samtycke till att tillåta dina minderåriga anhöriga att använda denna webbplats.
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte, och du får inte heller, när du använder tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Du får inte överföra några maskar eller virus eller kod av destruktiv karaktär.
Ett brott mot eller brott mot något av Villkoren kommer att resultera i att dina tjänster omedelbart avslutas.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra service när som helst av vilken anledning som helst.
Du godkänner att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa till de tekniska kraven för anslutningsnätverk eller -enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad när den överförs över nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av tjänsten, användningen av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.
Rubrikerna som används i detta avtal är endast avsedda för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 – INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH LIDIGHET

Vi är inte ansvariga om någon information som tillhandahålls på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte litas på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. All tillit till materialet på denna webbplats sker på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls endast för din information. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNST OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) när som helst utan föregående meddelande.
Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrytande av tjänsten.

AVSNITT 5 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.
Vi har ansträngt oss för att visa så exakt som möjligt färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av färger kommer att vara korrekt.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av alla produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med alla produkter. Alla erbjudanden för någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köpt eller erhållit kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

AVSNITT 6 – RIKTIGHETEN I FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar med samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postadressen och/eller faktureringsadressen/telefonnumret som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda alla beställningar som, efter eget gottfinnande, görs av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.
Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs från vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.
Se vår returpolicy för mer information.

AVSNITT 7 - VALFRIKA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi inte har någon kontroll eller input över.
Du bekräftar och samtycker till att vi tillhandahåller åtkomst till sådana verktyg "i befintligt skick" och "som tillgängliga" utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan stöd. Vi har inget som helst ansvar för eller i samband med din användning av valfria verktyg från tredje part.
All användning av de valfria verktygen som erbjuds via webbplatsen sker på egen risk och eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och accepterar villkoren för vilka verktyg görs tillgängliga av relevanta tredjepartsleverantörer.
Vi kan också erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen i framtiden (inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser). Dessa nya funktioner och/eller tjänster omfattas också av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 - LÄNKAR TREDJE PART

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.
Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten, och vi lämnar inga garantier och tar inget ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för andra material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi kommer inte att hållas ansvariga för några skador eller skador relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner relaterade till tredje parts webbplatser. Vänligen läs den tredje partens policyer och praxis noggrant och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor angående tredjepartsprodukter ska riktas till tredje part.

AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLÄMNINGAR

Om du, på vår begäran, skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan vår begäran, skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, per post eller på annat sätt (gemensamt, "Kommentarer"), samtycker du till att vi kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda oss av kommentarer när som helst i ditt medium. Vi är inte och kommer inte att vara skyldiga att (1) hålla några kommentarer konfidentiella; (2) att betala ersättning för kommentarer; eller (3) för att svara på kommentarer.
Vi kan, men har ingen skyldighet, att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som, enligt vår egen bedömning, är olagligt, kränkande, hotande, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande, eller som bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.
Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, integritet eller andra personliga eller äganderätter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och ansvar för eventuella kommentarer som du eller någon tredje part lägger upp.

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION

Ditt inlämnande av personlig information via butiken styrs av vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy.

AVSNITT 11 - FEL, ONEXAKTIGHETER OCH UNDANTAG

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som rör produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktavgifter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information, eller annullera beställningar om någon information på Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan förvarning (inklusive efter att du har skickat din beställning).
Vi påtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information på tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget givet uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas på Tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska tas som en indikation på att all information om Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR

Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren, är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmuntra andra att engagera sig i eller delta i någon olaglig aktivitet; (c) bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga regler, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att göra intrång eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) skräppost, nätfiske, pharm, subterfuge, spindel, genomsökning eller skrapa; (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13 - FRISKRIVNING FRÅN GARANTI; BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar, representerar eller garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.
Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas genom att använda tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
Du samtycker till att vi kan ta bort tjänsten från tid till annan under en obestämd tid eller avsluta tjänsten när som helst utan föregående meddelande.
Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) tillhandahålls "i befintligt skick" och "som tillgängligt" för din användning, utan några representationer, garantier eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, intrång och icke-intrång.
Tesmart, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare ska under inga omständigheter hållas ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, bestraffande, speciella eller följdskador av något slag, inklusive men inte begränsat till förlust av vinster, intäkter, skador, intäkter, vårdslöshet ), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av någon av tjänsterna eller produkterna som köpts med tjänsten, eller för andra anspråk relaterade till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive utan begränsning, fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår på grund av din användning av tjänsten eller något innehåll (eller produkter) om det har publicerats, publicerats, gjorts tillgängligt, gjorts tillgängligt, eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, i sådana stater eller jurisdiktioner ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter.

AVSNITT 14 - ERSÄTTNING

Du samtycker till att skadeslösa, försvara och hålla TESmart och vårt moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, styrelseledamöter, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda oskadliga från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden på grund av din överträdelse av dina dokument här eller på grund av din intrång här eller i bolagsordningen. brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

AVSNITT 15 - SKÄRBARHET

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsen ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska anses vara skild från dessa användarvillkor, en sådan bestämmelse ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser.

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING

Parternas skyldigheter och skulder som ingåtts före uppsägningsdatumet kommer att fortsätta, för alla ändamål, uppsägning av detta avtal.
Dessa användarvillkor gäller tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.
Om du, efter eget gottfinnande, misslyckas, eller vi misstänker att du underlåter, att följa några villkor eller bestämmelser i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och inklusive datumet för uppsägningen; och/eller kan därför neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 - HELA AVTALET

Underlåtenhet av oss att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rätt eller bestämmelse.
Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftregler som publicerats av oss på denna webbplats eller i relation till tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive men inte begränsat till tidigare versioner av tjänstevillkoren).
Alla oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den som utarbetar.

AVSNITT 18 - GÄLLANDE LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller tjänster till dig regleras av lagarna i HK

AVSNITT 19 - ÄNDRING AV ANVÄNDARVILLKOR

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.
Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter att eventuella ändringar har publicerats i dessa användarvillkor innebär att du accepterar dessa ändringar.

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION

Om du har några frågor om användarvillkoren, vänligen kontakta service@tesmart.de.