Tearmaí Seirbhís

FORVIEW

Tá an suíomh Gréasáin seo á oibriú ag TESmart. Ar fud an tsuímh, tagraíonn na téarmaí “muid”, “sinn” agus “ár” do TESmart. Cuireann TESmart an suíomh Gréasáin seo ar fáil, lena n-áirítear an fhaisnéis, na huirlisí agus na seirbhísí go léir atá ar fáil duit mar úsáideoir an tsuímh Ghréasáin seo, ar choinníoll go nglacfaidh tú leis na téarmaí, coinníollacha, polasaithe agus fógraí go léir atá anseo.
Trí chuairt a thabhairt ar ár suíomh Gréasáin agus/nó rud ar bith a cheannach uainn, liostáil tú lenár “Seirbhís” agus aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na téarmaí agus coinníollacha seo a leanas (“Téarmaí Úsáide”, “Téarmaí”), lena n-áirítear cibé téarmaí agus coinníollacha agus beartais bhreise dá dtagraítear anseo agus/nó atá ar fáil trí hipearnasc. Baineann na Téarmaí Úsáide seo le gach úsáideoir den Láithreán Gréasáin, lena n-áirítear úsáideoirí gan teorainn ar brabhsálaithe, soláthraithe, custaiméirí, ceannaithe agus/nó ranníocóirí ábhair iad.
Léigh na Téarmaí Úsáide seo go cúramach le do thoil roimh rochtain a fháil ar ár suíomh Gréasáin nó roimh úsáid a bhaint as. Trí rochtain a fháil ar aon chuid den suíomh Gréasáin nó trí úsáid a bhaint as, aontaíonn tú leis na Téarmaí Úsáide seo. Mura n-aontaíonn tú le gach ceann de théarmaí an Chomhaontaithe seo, ná rochtain a fháil ar an Suíomh nó úsáid a bhaint as na Seirbhísí. Má mheastar na Téarmaí Úsáide seo mar thairiscint, tá glacadh teoranta go sainráite do na Téarmaí Úsáide seo.
Tá aon ghnéithe nó uirlisí nua a chuirtear leis an stór reatha faoi réir na dTéarmaí Seirbhíse freisin. Is féidir leat an leagan is déanaí de na Téarmaí Úsáide a athbhreithniú am ar bith ar an leathanach seo. Coimeádaimid an ceart chun aon chuid de na Téarmaí Úsáide seo a nuashonrú, a athrú nó a athsholáthar trí nuashonruithe agus/nó athruithe ar ár suíomh Gréasáin a phostáil. Is ortsa atá an fhreagracht an leathanach seo a sheiceáil go tréimhsiúil le haghaidh athruithe. Is ionann do úsáid leanúnach nó rochtain ar an Láithreán Gréasáin tar éis aon athruithe a phostáil agus glacadh leis na hathruithe sin.
Tá ár siopa cláraithe le Shopify Inc. óstáil. Soláthraíonn siad ardán ríomhthráchtála ar líne dúinn a chuireann ar ár gcumas ár gcuid táirgí agus seirbhísí a dhíol leat.

MÍR 1 - TÉARMAÍ SIOPA AR LÍNE

Trí aontú leis na Téarmaí Seirbhíse seo, léiríonn tú go bhfuil tú in aois an tromlaigh ar a laghad i do stát nó i do chúige cónaithe, nó go bhfuil tú in aois an tromlaigh i do stát nó i do chúige cónaithe agus gur thug tú do thoiliú dúinn cead a thabhairt do do chleithiúnaithe mionaoiseach an suíomh seo a úsáid.
Ní fhéadfaidh tú ár gcuid táirgí a úsáid chun aon chríche mídhleathach nó neamhúdaraithe, agus ní fhéadfaidh tú, agus tú ag úsáid na Seirbhíse, aon dlíthe i do dhlínse a shárú (lena n-áirítear dlíthe cóipchirt ach gan a bheith teoranta dóibh).
Níl cead agat aon phéisteanna nó víris nó cód millteach a tharchur.
Mar thoradh ar shárú nó sárú ar aon cheann de na Téarmaí cuirfear deireadh láithreach le do Sheirbhísí.

MÍR 2 - TÉARMAÍ GINEARÁLTA

Coimeádaimid an ceart seirbhís a dhiúltú am ar bith ar chúis ar bith.
Admhaíonn tú gur féidir d’Ábhar (seachas faisnéis cárta creidmheasa) a tharchur gan chriptiú agus (a) tarchur thar líonraí éagsúla; agus (b) athruithe chun ceanglais theicniúla líonraí nó feistí nasctha a chomhlíonadh agus oiriúnú dóibh. Déantar faisnéis cárta creidmheasa a chriptiú i gcónaí nuair a tharchuirtear thar líonraí í.
Aontaíonn tú gan aon chuid den tSeirbhís a atáirgeadh, a dhúbláil, a dhíol, a athdhíol, ná leas a bhaint as aon chuid den tSeirbhís, úsáid na Seirbhíse, nó rochtain ar an tSeirbhís nó aon teagmháil ar an suíomh Gréasáin trína gcuirtear an tSeirbhís ar fáil, gan cead sainráite i scríbhinn uainn.
Is chun caoithiúlachta amháin na ceannteidil a úsáidtear sa Chomhaontú seo agus ní chuirfidh siad teorainn leis na Téarmaí seo ná ní dhéanfaidh siad difear eile dóibh.

MÍR 3 – CRUINNEAS, IOMLÁN AGUS TRÁTHÚLACHT NA FAISNÉISE

Nílimid freagrach mura bhfuil aon fhaisnéis a chuirtear ar fáil ar an suíomh seo cruinn, iomlán nó reatha. Cuirtear an t-ábhar ar an láithreán seo ar fáil mar fhaisnéis ghinearálta amháin agus níor cheart brath air nó a úsáid mar an t-aon bhunús chun cinntí a dhéanamh gan dul i gcomhairle le foinsí faisnéise príomhúla, níos cruinne, níos iomláine nó níos tráthúla. Is ar do phriacal féin a bheifear ag brath ar an ábhar ar an suíomh Gréasáin seo.
D’fhéadfadh faisnéis stairiúil áirithe a bheith sa suíomh seo. Ní gá go bhfuil faisnéis stairiúil reatha agus cuirtear ar fáil í mar eolas duit amháin. Coimeádaimid an ceart ábhar an tsuímh Ghréasáin seo a athrú am ar bith, ach níl aon oibleagáid orainn aon fhaisnéis ar ár suíomh Gréasáin a nuashonrú. Aontaíonn tú go bhfuil tú freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar athruithe ar ár suíomh Gréasáin.

ALT 4 - ATHRUITHE AR SHEIRBHÍS AGUS AR PHRAGHSANNA

Tá praghsanna ár dtáirgí faoi réir athrú gan fógra a thabhairt roimh ré.
Coimeádaimid an ceart an tSeirbhís (nó aon chuid nó ábhar di) a athrú nó a scor ag am ar bith gan fógra.
Ní bheidh muid faoi dhliteanas duitse ná d’aon tríú páirtí as aon mhodhnú, athrú praghais, fionraí nó scor den tSeirbhís.

MÍR 5 – TÁIRGÍ NÓ SEIRBHÍSÍ (má bhaineann)

D’fhéadfadh go mbeadh táirgí nó seirbhísí áirithe ar fáil go heisiach ar líne tríd an Láithreán Gréasáin. D’fhéadfadh cainníochtaí teoranta a bheith ag na táirgí nó na seirbhísí seo agus ní féidir iad a thabhairt ar ais nó a mhalartú ach amháin de réir ár mbeartas tuairisceáin.
Tá gach iarracht déanta againn dathanna agus íomhánna ár dtáirgí atá le feiceáil sa siopa a thaispeáint chomh cruinn agus is féidir. Ní féidir linn a chinntiú go mbeidh taispeáint dathanna do mhonatóra ríomhaire cruinn.
Coimeádaimid an ceart, ach níl aon oibleagáid orainn, díolachán ár dtáirgí nó ár seirbhísí a theorannú d'aon duine, réigiún geografach nó dlínse. Is féidir linn an ceart seo a fheidhmiú ar bhonn cás ar chás. Coimeádaimid an ceart teorainn a chur le cainníochtaí aon táirge nó seirbhíse a chuirimid ar fáil. Tá gach tuairisc táirge nó praghsanna táirge faoi réir athrú ag am ar bith gan fógra dár rogha féin amháin. Coimeádaimid an ceart deireadh a chur le haon táirge ag am ar bith. Tá aon tairiscint ar aon táirge nó seirbhís a dhéantar ar an suíomh seo ar neamhní nuair a thoirmisctear é.
Ní bharántaímid go gcomhlíonfaidh cáilíocht aon táirgí, seirbhísí, faisnéise, nó ábhair eile a cheannaíonn tú nó a gheobhaidh tú d’ionchais, nó go gceartófar aon earráidí sa tseirbhís.

MÍR 6 – BILLE CRUINN FAISNÉISE AGUS CUNTAIS

Coimeádaimid an ceart diúltú d’aon ordú a chuireann tú linn. Féadfaimid, de réir ár rogha féin amháin, cainníochtaí a cheannaítear in aghaidh an duine, in aghaidh an teaghlaigh nó in aghaidh an ordaithe a theorannú nó a chealú. D’fhéadfadh go n-áireofaí ar na srianta sin orduithe arna gcur ag an gcuntas custaiméara céanna nó faoi, an cárta creidmheasa céanna, agus/nó orduithe leis an seoladh billeála agus/nó seolta céanna. Sa chás go n-athraímid nó go gcealófar ordú, is féidir linn iarracht a dhéanamh fógra a thabhairt duit trí theagmháil a dhéanamh leis an seoladh ríomhphoist agus/nó seoladh billeála/uimhir theileafóin a soláthraíodh ag an am a cuireadh an t-ordú. Coimeádaimid an ceart chun teorainn nó toirmeasc a chur ar aon orduithe a dhéanann, de réir ár rogha féin amháin, déileálaithe, athdhíoltóirí nó dáileoirí.
Aontaíonn tú faisnéis reatha, iomlán agus chruinn maidir le ceannach agus cuntais a sholáthar do gach ceannach a dhéantar ónár siopa. Aontaíonn tú do chuntas agus faisnéis eile a nuashonrú go pras, lena n-áirítear do sheoladh ríomhphoist agus uimhreacha cártaí creidmheasa agus dátaí éaga, ionas gur féidir linn d’idirbhearta a chur i gcrích agus teagmháil a dhéanamh leat de réir mar is gá.
Féach ar ár bpolasaí tuairisceáin le haghaidh tuilleadh eolais.

MÍR 7 - Uirlisí ROGHNACHA

Féadfaimid rochtain a sholáthar duit ar uirlisí tríú páirtí nach bhfuil aon smacht nó ionchur againn orthu.
Admhaíonn tú agus aontaíonn tú go gcuirfimid rochtain ar a leithéid d’uirlisí “mar atá” agus “mar atá ar fáil” gan aon bharántas, uiríll nó coinníollacha de chineál ar bith agus gan formhuiniú. Níl aon dliteanas orainn i leith nó i dtaca le d’úsáid uirlisí roghnacha tríú páirtí.
Is ar do phriacal agus ar do rogha féin a bhainfidh tú úsáid as na huirlisí roghnacha a thairgtear tríd an Láithreán Gréasáin agus ba cheart duit a chinntiú go bhfuil tú eolach ar na téarmaí ar a gcuireann na soláthraithe tríú páirtí ábhartha uirlisí ar fáil agus go nglacann tú leo.
Féadfaimid seirbhísí agus/nó gnéithe nua a thairiscint tríd an Láithreán Gréasáin amach anseo (lena n-áirítear scaoileadh uirlisí agus acmhainní nua). Tá na gnéithe agus/nó seirbhísí nua seo faoi réir na dTéarmaí Úsáide seo freisin.

ALT 8 - NAISC TRÍÚ PÁIRTITHE

D’fhéadfadh ábhair tríú páirtí a bheith san áireamh in ábhar, táirgí agus seirbhísí áirithe atá ar fáil tríd ár Seirbhís.
Féadfaidh naisc tríú páirtí ar an suíomh Gréasáin seo tú a threorú chuig láithreáin ghréasáin tríú páirtí nach bhfuil cleamhnaithe linn. Nílimid freagrach as an ábhar nó an cruinneas a scrúdú nó a mheas, agus ní dhéanaimid aon bharántas agus ní ghlacaimid aon dliteanas nó freagracht as aon ábhar nó láithreáin ghréasáin tríú páirtí, nó as aon ábhar, táirgí nó seirbhísí tríú páirtí eile.
Ní bheidh muid faoi dhliteanas i leith aon damáiste nó damáistí a bhaineann le ceannach nó úsáid aon earraí, seirbhísí, acmhainní, ábhar nó aon idirbhearta eile a bhaineann le haon láithreáin ghréasáin tríú páirtí. Léigh le do thoil polasaithe agus cleachtais an tríú páirtí go cúramach agus cinntigh go dtuigeann tú iad sula ndéanann tú aon idirbheart. Ba cheart gearáin, éilimh, ábhair imní nó ceisteanna maidir le Táirgí Tríú Páirtí a dhíriú chuig an tríú páirtí.

ALT 9 - BARÚLACHA ÚSÁIDEOIRÍ, AISEOLAS AGUS AIGHNEACHTAÍ EILE

Má sheolann tú, ar ár n-iarratas, aighneachtaí sonracha áirithe (mar shampla, iontrálacha comórtais) nó gan ár n-iarratas, go seolann tú smaointe cruthaitheacha, moltaí, moltaí, pleananna nó ábhair eile, cibé acu ar líne, trí ríomhphost, tríd an bpost nó eile (le chéile, "Tuairimí"), aontaíonn tú gur féidir linn a chur in eagar, a chóipeáil, a fhoilsiú, a scaipeadh, a aistriú agus ar shlí eile ar aon tuairimí a chuireann tú isteach chugainn ag am ar bith gan srian, in aon mheán. Níl agus ní bheidh oibleagáid orainn (1) aon Tuairimí a choinneáil faoi rún; (2) cúiteamh a íoc as tuairimí; nó (3) chun tuairimí a fhreagairt.
Féadfaimid, ach níl aon oibleagáid orainn, monatóireacht, eagarthóireacht a dhéanamh, nó baint a bheith againn le hábhar ar bith atá, inár mbreithiúnas aonair, neamhdhleathach, maslach, bagrach, leabhlach, clúmhillteach, pornagrafach, graosta nó inlochtaithe ar shlí eile, nó a sháraíonn maoin intleachtúil aon pháirtí nó na Téarmaí Seirbhíse seo.
Aontaíonn tú nach sáróidh do Thuairimí aon cheart de chuid aon tríú páirtí, lena n-áirítear cóipcheart, trádmharc, príobháideacht, príobháideacht, nó cearta pearsanta nó dílseánaigh eile. Aontaíonn tú freisin nach mbeidh ábhar leabhlach nó mídhleathach, maslach nó gáirsiúil i do thuairimí, nó nach mbeidh aon víreas ríomhaire nó malware eile ann a d'fhéadfadh cur isteach ar aon bhealach ar oibriú na Seirbhíse nó aon láithreán gréasáin gaolmhar. Níl cead agat seoladh ríomhphoist bréagach a úsáid, ligean ort gur duine eile seachas tú féin é, ná sinn nó tríú páirtithe a chur amú maidir le bunús aon Tuairimí. Is tusa amháin atá freagrach as aon tuairimí a thugann tú agus as a gcruinneas. Ní ghlacaimid le haon fhreagracht agus le dliteanas as aon tuairimí a phostálann tú féin nó aon tríú páirtí.

ALT 10 - EOLAS PEARSANTA

Tá do chur isteach faisnéise pearsanta tríd an siopa á rialú ag ár bPolasaí Príobháideachta. Chun féachaint ar ár bpolasaí príobháideachais.

MÍR 11 - EARRÁIDÍ, EARRÁIDÍ AGUS EARRÁIDÍ

Ó am go chéile d’fhéadfadh go mbeadh faisnéis ar ár suíomh nó sa tSeirbhís ina bhfuil earráidí clóghrafacha, míchruinnis nó easnaimh maidir le tuairiscí táirge, praghsáil, promóisin, tairiscintí, táillí seolta táirgí, amanna iompair agus infhaighteacht. Coimeádaimid an ceart chun aon earráidí, míchruinneas, nó easnaimh a cheartú, agus faisnéis a athrú nó a nuashonrú, nó orduithe a chealú má tá aon fhaisnéis ar an tSeirbhís nó ar aon láithreán gréasáin gaolmhar míchruinn ag am ar bith gan fógra (lena n-áirítear tar éis duit d'ordú a chur isteach).
Ní ghlacaimid aon oibleagáid aon fhaisnéis ar an tSeirbhís nó ar aon láithreán gréasáin gaolmhar a nuashonrú, a athrú nó a shoiléiriú, lena n-áirítear faisnéis gan teorainn maidir le praghsáil, ach amháin mar a cheanglaítear le dlí. Níor cheart aon uasdátú nó dáta nuashonraithe ar bith a chuirtear i bhfeidhm ar an tSeirbhís nó ar aon suíomh Gréasáin gaolmhar a ghlacadh mar léiriú gur athraíodh nó gur nuashonraíodh aon fhaisnéis ar an tSeirbhís nó ar aon láithreán gréasáin gaolmhar.

ALT 12 - ÚSÁIDÍ COSANTA

Chomh maith le toirmisc eile mar atá leagtha amach sna Téarmaí Seirbhíse, tá cosc ​​ort an Suíomh Gréasáin nó a bhfuil ann a úsáid: (a) chun aon chríche neamhdhleathach; (b) daoine eile a spreagadh chun gabháil d’aon ghníomhaíocht neamhdhleathach nó páirt a ghlacadh in aon ghníomhaíocht neamhdhleathach; (c) aon rialachán, riail, dlí nó ordanás áitiúil idirnáisiúnta, feidearálach, cúigeach nó stáit a shárú; (d) ár gcearta maoine intleachtúla nó cearta maoine intleachtúla daoine eile a shárú nó a shárú; (e) ciapadh, mí-úsáid, masla, dochar a dhéanamh, clúmhilleadh, clúmhilleadh, díspeagadh, imeaglú nó idirdhealú a dhéanamh ar bhonn inscne, claonadh gnéasach, reiligiún, eitneachas, cine, aois, bunús náisiúnta nó míchumas; (f) faisnéis bhréagach nó mhíthreorach a thíolacadh; (g) víris nó aon chineál eile de chód mailíseach a uaslódáil nó a tharchur a úsáidfear nó a fhéadfar a úsáid ar aon bhealach a dhéanfaidh difear d’fheidhmiúlacht nó d’oibriú na Seirbhíse nó aon suíomh Gréasáin gaolmhar, suíomhanna gréasáin eile, nó an Idirlín; (h) faisnéis phearsanta daoine eile a bhailiú nó a rianú; (i) turscar, fioscaireacht, cógaisíocht, fo-thalamh, damhán alla, crawl nó scrape; (j) chun críocha graosta nó mímhorálta; nó (k) cur isteach ar ghnéithe slándála na Seirbhíse nó aon suíomh Gréasáin gaolmhar, suíomhanna gréasáin eile, nó an Idirlín nó dul timpeall orthu. Coimeádaimid an ceart deireadh a chur le d’úsáid as an tSeirbhís nó as aon láithreán gréasáin gaolmhar chun aon cheann de na húsáidí toirmiscthe a shárú.

ALT 13 - SÉANADH BARÁNTA; TEORANNÚ DLITEANAS

Ní dhéanaimid ráthaíocht, ionadaíocht nó barántas go mbeidh d’úsáid as ár Seirbhís gan bhriseadh, tráthúil, slán nó saor ó earráidí.
Ní ráthaíocht againn go mbeidh na torthaí a d’fhéadfaí a fháil as an tSeirbhís a úsáid cruinn nó iontaofa.
Aontaíonn tú gur féidir linn an tSeirbhís a bhaint ó am go chéile ar feadh tréimhse éiginnte ama nó an tSeirbhís a fhoirceannadh ag am ar bith gan fógra.
Aontaíonn tú go sainráite gur tusa amháin atá i mbaol d’úsáid nó do éagumas úsáid a bhaint as an tseirbhís. Cuirtear an tseirbhís agus gach táirge agus seirbhís a sheachadtar chugat tríd an tseirbhís (ach amháin mar atá ráite go sainráite againn) ar fáil ‘mar atá’ agus ‘mar atá ar fáil’ le haghaidh úsáide, gan aon léiriú, barántas, nó coinníollacha de chineál ar bith, sainráite nó intuigthe, lena n-áirítear gach barántas intuigthe nó coinníollacha indíoltachta, cáilíocht indíolta, oiriúnacht chun críche áirithe, marthanacht, teideal, agus neamh-sárú.
Ní bheidh TESmart, ár stiúrthóirí, ár n-oifigigh, ár bhfostaithe, ár gcleamhnaithe, ár ngníomhairí, conraitheoirí, intéirnigh, soláthraithe, soláthraithe seirbhíse nó ceadúnaithe faoi dhliteanas i leith aon ghortú, caillteanas, éileamh nó damáistí díreacha, indíreacha, teagmhasacha, pionósacha, speisialta nó iarmhartacha de chineál ar bith, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do chaillteanas brabúis, ioncaim, coigilteas, sonraí, costais athsholáthair nó damáiste dá samhail (déanta as do dhliteanas, d’fhaillí ar shlí eile), do dhianchostais nó do chonradh, d’fhaillí ar bith eile, do dhianchostais nó do chonradh, d’fhaillí ar bith eile. úsáid aon cheann de na Seirbhísí nó táirgí arna soláthar leis an tSeirbhís, nó le haghaidh aon éileamh eile a bhaineann le do úsáid na Seirbhíse nó aon táirge, lena n-áirítear gan teorainn, earráidí nó easnaimh in aon Ábhar, nó aon chaillteanas nó damáiste de chineál ar bith a eascraíonn as d'úsáid na Seirbhíse nó aon Ábhar (nó Táirgí) postáilte, a tharchur, nó a chuirtear ar fáil ar shlí eile tríd an tSeirbhís, fiú má chuirtear in iúl dó a fhéidearthacht. Toisc nach gceadaíonn roinnt stát nó dlínsí eisiamh nó teorannú ar dhliteanas i leith damáistí iarmhartacha nó teagmhasacha, sna stáit nó sna dlínsí sin beidh ár ndliteanas teoranta don mhéid is mó a cheadaítear le dlí.

MÍR 14 - SÁSÁIL

Aontaíonn tú TESmart agus ár máthairchuideachtaí, fochuideachtaí, cleamhnaithe, comhpháirtithe, oifigeach, stiúrthóirí, gníomhairí, conraitheoirí, ceadúnaithe, soláthraithe seirbhíse, fochonraitheoirí, soláthraithe, intéirnigh agus fostaithe a shlánú, a chosaint agus a shealbhú, neamhdhíobhálach ó aon éileamh nó éileamh, lena n-áirítear táillí réasúnacha aturnae, arna ndéanamh ag aon tríú páirtí de bharr do shárú ar na Téarmaí Úsáide seo nó aon tríú páirtí de bharr do chuid sárú ar na Téarmaí Úsáide seo nó aon tríú páirtí.

ALT 15 - DÉAGACHTACHT

Má chinntear go bhfuil aon fhoráil de na Téarmaí Seirbhíse seo neamhdhleathach, neamhní nó neamh-infheidhmithe, beidh an fhoráil sin in-fhorghníomhaithe mar sin féin a mhéid a cheadaítear leis an dlí is infheidhme, agus measfar an chuid neamh-infheidhmithe a bheith ar leithligh ó na Téarmaí Seirbhíse seo, ní dhéanfaidh soláthar den sórt sin difear do bhailíocht agus in-fhorghníomhaitheacht aon fhorálacha eile atá fágtha.

ALT 16 - FOIRCEANNADH

Mairfidh oibleagáidí agus dliteanais na bpáirtithe a rinneadh roimh an dáta foirceanta, chun gach críche, foirceannadh an Chomhaontaithe seo.
Tá na Téarmaí Úsáide seo i bhfeidhm go dtí go gcríochnóidh tusa nó sinne. Féadfaidh tú na Téarmaí Úsáide seo a fhoirceannadh tráth ar bith trí chur in iúl dúinn nach mian leat ár Seirbhísí a úsáid a thuilleadh nó nuair a stopann tú de bheith ag úsáid ár suíomh Gréasáin.
Más rud é, inár rogha féin amháin, go mainneoidh tú, nó má tá amhras orainn go bhfuil ag teip ort, aon téarma nó soláthar de na Téarmaí Seirbhíse seo a chomhlíonadh, féadfaimid an Comhaontú seo a fhoirceannadh tráth ar bith gan fógra agus fanfaidh tú faoi dhliteanas i leith na suimeanna go léir atá dlite go dtí an dáta foirceanta agus an dáta sin san áireamh; agus/nó rochtain ar ár Seirbhísí (nó aon chuid díobh) a dhiúltú duit dá réir.

ALT 17 - AN COMHAONTÚ IOMLÁN

Ní bheidh sé ina tharscaoileadh ar an gceart nó ar an bhforáil sin má theipeann orainn aon cheart nó soláthar de na Téarmaí Seirbhíse seo a fheidhmiú nó a fhorghníomhú.
Is ionann na Téarmaí Seirbhíse seo agus aon bheartais nó rialacha oibriúcháin a phostálaimid ar an suíomh Gréasáin seo nó maidir leis an tSeirbhís agus an comhaontú agus an tuiscint iomlán idir tú féin agus sinne agus rialaíonn siad d’úsáid as an tSeirbhís agus glacann siad ionad gach comhaontú, cumarsáid agus tograí roimhe seo nó comhaimseartha, ó bhéal nó i scríbhinn, idir tú féin agus sinne (lena n-áirítear gan teorainn aon leaganacha roimhe seo de na Téarmaí Seirbhíse).
Ní dhéanfar aon débhríochtaí i léiriú na dTéarmaí Úsáide seo a fhorléiriú i gcoinne an pháirtí dréachtaithe.

ALT 18 - DLÍ RIALAITHE

Tá na Téarmaí Seirbhíse seo agus aon chomhaontuithe ar leith trína gcuirimid seirbhísí ar fáil duit á rialú ag dlíthe HK

ALT 19 - TÉARMAÍ SEIRBHÍSE A MHONNÚ

Is féidir leat an leagan is déanaí de na Téarmaí Seirbhíse a athbhreithniú am ar bith ar an leathanach seo.
Coimeádaimid an ceart, dár rogha féin amháin, aon chuid de na Téarmaí Seirbhíse seo a nuashonrú, a athrú nó a athsholáthar trí nuashonruithe agus athruithe a phostáil ar ár suíomh Gréasáin. Is ortsa atá an fhreagracht seiceáil a dhéanamh ar ár suíomh Gréasáin ó am go chéile le haghaidh athruithe. Is ionann do úsáid leanúnach nó rochtain ar ár suíomh Gréasáin nó ar an tSeirbhís tar éis postáil aon athruithe ar na Téarmaí Úsáide seo agus glacadh leis na hathruithe sin.

ALT 20 - EOLAS TEAGMHÁLA

Má tá aon cheist agat faoi na Téarmaí Úsáide, déan teagmháil le service@tesmart.de le do thoil.