Tearmaí Seirbhís

FORVIEW

Tá an suíomh Gréasáin seo á oibriú ag TESmart. Ar fud an tsuímh, tagraíonn na téarmaí “muid”, “sinn” agus “ár” do TESmart. Cuireann TESmart an suíomh Gréasáin seo ar fáil, lena n-áirítear an fhaisnéis, na huirlisí agus na seirbhísí ar fad atá ar fáil duit mar úsáideoir an tsuímh Ghréasáin seo, ar choinníoll go nglacfaidh tú leis na téarmaí, coinníollacha, polasaithe agus fógraí go léir atá leagtha amach anseo.
Trí chuairt ar ár suíomh Gréasáin agus/nó ceannaigh rud ar bith uainn, glacann tú isteach inár "Seirbhís" agus aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na téarmaí agus coinníollacha seo a leanas ("Téarmaí Seirbhíse", "Téarmaí"), lena n-áirítear cibé téarmaí agus coinníollacha breise agus beartais dá dtagraítear anseo agus/nó atá ar fáil trí hipearnasc. Baineann na Téarmaí Úsáide seo le gach úsáideoir ar an Láithreán Gréasáin, lena n-áirítear gan teorainn úsáideoirí ar brabhsálaithe, díoltóirí, custaiméirí, ceannaithe agus/nó ranníocóirí ábhair iad.
Léigh na Téarmaí Úsáide seo go cúramach, le do thoil, roimh rochtain a fháil ar ár Láithreán Gréasáin nó sula n-úsáideann tú é chun é a úsáid. Trí rochtain a fháil ar aon chuid den suíomh Gréasáin nó úsáid a bhaint as, aontaíonn tú leis na Téarmaí Úsáide seo. Mura n-aontaíonn tú le gach ceann de théarmaí an Chomhaontaithe seo, ná rochtain a fháil ar an Suíomh nó úsáid a bhaint as na Seirbhísí. Má mheastar na Téarmaí Seirbhíse seo mar thairiscint, tá glacadh teoranta go sainráite do na Téarmaí Seirbhíse seo.
Tá aon ghnéithe nó uirlisí nua a chuirtear leis an stór reatha faoi réir na dTéarmaí Seirbhíse freisin. Is féidir leat an leagan is déanaí de na Téarmaí Úsáide a athbhreithniú am ar bith ar an leathanach seo. Coimeádaimid an ceart chun aon chuid de na Téarmaí Úsáide seo a nuashonrú, a athrú nó a athsholáthar trí nuashonruithe agus/nó athruithe ar ár suíomh Gréasáin a phostáil. Is ortsa atá an fhreagracht an leathanach seo a sheiceáil go tréimhsiúil le haghaidh athruithe. Is ionann do úsáid leanúnach nó rochtain ar an suíomh tar éis na hathruithe a phostáil agus glacadh leis na hathruithe sin.
Tá ár siopa á óstáil ag Shopify Inc. Soláthraíonn siad ardán ríomhthráchtála ar líne dúinn a chuireann ar ár gcumas ár gcuid táirgí agus seirbhísí a dhíol leat.

MÍR 1 - TÉARMAÍ SIOPA AR LÍNE

Trí aontú leis na Téarmaí Seirbhíse seo, léiríonn tú go bhfuil tú ar a laghad d’aois an tromlaigh i do stát nó cúige cónaithe, nó go bhfuil tú in aois an tromlaigh i do stát nó cúige cónaithe agus a thug tú dúinn. do thoiliú, cead a thabhairt do do chleithiúnaithe mionaoiseach é sin a dhéanamh Suíomh.
Ní féidir leat ár gcuid táirgí a úsáid chun aon chríche mídhleathach nó neamhúdaraithe, agus ní fhéadfaidh tú, agus tú ag úsáid na Seirbhíse, aon dlíthe i do dhlínse a shárú (lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do chóipcheart dlíthe).
Ní féidir leat péisteanna ná víris nó cód de chineál millteach a tharchur.
Mar thoradh ar shárú nó sárú ar aon cheann de na Téarmaí cuirfear deireadh láithreach le do Sheirbhísí.

MÍR 2 - TÉARMAÍ GINEARÁLTA

Coimeádaimid an ceart seirbhís a dhiúltú am ar bith ar chúis ar bith.
Admhaíonn tú go bhféadfadh d’Ábhar (seachas faisnéis cárta creidmheasa) a bheith tarchurtha gan chriptiú agus (a) tarchur thar líonraí éagsúla; agus (b) athruithe chun ceanglais theicniúla líonraí nó feistí nasctha a chomhlíonadh agus oiriúnú dóibh. Déantar faisnéis cárta creidmheasa a chriptiú i gcónaí nuair a tharchuirtear thar líonraí í.
Aontaíonn tú gan aon chuid den tSeirbhís a atáirgeadh, a dhúbailt, a dhíol, úsáid na Seirbhíse, nó rochtain a fháil ar an tSeirbhís nó aon teagmháil ar an suíomh Gréasáin trína soláthraítear an tSeirbhís gan cead sainráite i scríbhinn uainn , a athdhíol, nó leas a bhaint as
Is mar áis amháin na ceannteidil a úsáidtear sa Chomhaontú seo agus ní chuirfidh siad teorainn leis na Téarmaí seo ná ní chuirfidh siad isteach ar aon bhealach eile.

MÍR 3 – CRUINNEAS, IOMLÁN AGUS TRÁTHÚLACHT NA FAISNÉISE

Nílimid freagrach mura bhfuil aon fhaisnéis a chuirtear ar fáil ar an suíomh seo cruinn, iomlán nó reatha. Cuirtear an t-ábhar ar an láithreán seo ar fáil mar fhaisnéis ghinearálta amháin agus níor cheart brath air nó a úsáid mar an t-aon bhunús chun cinntí a dhéanamh gan dul i gcomhairle le foinsí faisnéise príomhúla, níos cruinne, níos iomláine nó níos tráthúla. Is ar do phriacal féin a bheifear ag brath ar ábhar ar an láithreán seo.
D’fhéadfadh faisnéis stairiúil áirithe a bheith ar an suíomh seo. Ní gá go bhfuil faisnéis stairiúil reatha agus cuirtear ar fáil í mar eolas duit amháin. Coimeádaimid an ceart ábhar an tsuímh Ghréasáin seo a athrú am ar bith, ach níl aon oibleagáid orainn aon fhaisnéis ar ár suíomh Gréasáin a nuashonrú. Aontaíonn tú go bhfuil tú freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar athruithe ar ár suíomh Gréasáin.

ALT 4 - ATHRUITHE AR SHEIRBHÍS AGUS AR PHRAGHSANNA

Féadfaidh praghsanna ár dtáirgí athrú gan fógra.
Coimeádaimid an ceart an tSeirbhís (nó aon chuid nó ábhar di) a mhodhnú nó a scor ag am ar bith gan fógra.
Beidh muid faoi dhliteanas tusa nó nach bhfuil tú ag aon tríú páirtí maidir le haon mhodhnú, athrú praghais, fionraí nó scor den tSeirbhís.

MÍR 5 – TÁIRGÍ NÓ SEIRBHÍSÍ (má bhaineann)

D’fhéadfadh go mbeadh táirgí nó seirbhísí áirithe ar fáil go heisiach ar líne tríd an Láithreán Gréasáin. D'fhéadfadh cainníochtaí teoranta a bheith ag na táirgí nó na seirbhísí seo agus ní féidir iad a thabhairt ar ais nó a mhalartú ach de réir ár bpolasaí tuairisceáin.
Rinneamar gach iarracht dathanna agus íomhánna ár dtáirgí atá le feiceáil sa siopa a thaispeáint chomh cruinn agus is féidir. Ní féidir linn a ráthú go mbeidh taispeáint dathanna do mhonatóra ríomhaire cruinn.
Coimeádaimid an ceart, ach níl aon oibleagáid orainn, díolachán ár dtáirgí nó ár seirbhísí a theorannú d'aon duine, réigiún geografach nó dlínse. Is féidir linn an ceart seo a fheidhmiú ar bhonn cás ar chás. Coimeádaimid an ceart teorainn a chur le cainníochtaí aon táirge nó seirbhíse a chuirimid ar fáil. Tá gach tuairisc táirge nó praghsanna táirge faoi réir athrú ag am ar bith gan fógra dár rogha féin amháin. Coimeádaimid an ceart deireadh a chur le haon táirge ag am ar bith. Tá aon tairiscint ar aon táirge nó seirbhís a dhéantar ar an suíomh seo ar neamhní sa chás go bhfuil sé toirmiscthe.
Ní bharántaímid go gcomhlíonfaidh cáilíocht aon táirgí, seirbhísí, faisnéise nó ábhair eile a cheannaíonn tú nó a gheobhaidh tú d’ionchais, nó go mbeidh aon ceartófar earráidí sa tseirbhís.

MÍR 6 – BILLE CRUINN FAISNÉISE AGUS CUNTAIS

Coimeádaimid an ceart diúltú d’aon ordú a chuireann tú linn. Féadfaimid, dár rogha féin amháin, cainníochtaí a cheannaítear in aghaidh an duine, in aghaidh an teaghlaigh nó in aghaidh an ordaithe a theorannú nó a chealú. D’fhéadfadh go n-áireofaí ar na srianta sin orduithe arna gcur ag an gcuntas custaiméara céanna nó faoi, an cárta creidmheasa céanna, agus/nó orduithe leis an seoladh billeála agus/nó seolta céanna.Sa chás go n-athraímid nó go gcealófar ordú, is féidir linn iarracht a dhéanamh fógra a thabhairt duit trí theagmháil a dhéanamh leis an seoladh ríomhphoist agus/nó seoladh billeála/uimhir theileafóin a soláthraíodh ag an am a cuireadh an t-ordú. Coimeádaimid an ceart chun srian a chur ar orduithe nó toirmiscthe, rud a , de réir ár rogha féin amháin, is féidir le déileálaithe, athdhíoltóirí nó dáileoirí scor.
Aontaíonn tú eolas reatha, iomlán agus cruinn maidir le ceannach agus cuntas a sholáthar do gach ceannach a dhéantar ónár siopa. Aontaíonn tú do chuntas agus faisnéis eile a nuashonrú go pras, lena n-áirítear do sheoladh ríomhphoist agus uimhreacha cártaí creidmheasa agus dátaí éaga, ionas gur féidir linn d'idirbhearta a chur i gcrích agus teagmháil a dhéanamh leat más gá.
Féach ar ár mBeartas Tuairisceáin le haghaidh tuilleadh eolais.

MÍR 7 - Uirlisí ROGHNACHA

Féadfaimid rochtain a sholáthar duit ar uirlisí tríú páirtí nach bhfuil aon smacht nó ionchur againn orthu.
Admhaíonn tú agus aontaíonn tú go gcuirfimid rochtain ar uirlisí den sórt sin ar fáil ar bhonn "mar atá" agus "mar atá ar fáil" gan bharántas d’aon sórt , uiríll nó coinníollacha de chineál ar bith agus gan formhuiniú. Níl aon dliteanas orainn i leith nó i dtaca le d’úsáid uirlisí roghnacha tríú páirtí.
Is ar do phriacal agus ar do rogha féin a bhainfidh tú úsáid as na huirlisí roghnacha a thairgtear tríd an Láithreán Gréasáin agus ba cheart duit a chinntiú go gcomhlíonann tú an téarmaí, eolas a bheith againn ar na huirlisí arna soláthar ag na tríú páirtithe faoi seach agus glacadh leo.
Féadfaimid seirbhísí agus/nó gnéithe nua a thairiscint tríd an suíomh Gréasáin amach anseo (lena n-áirítear scaoileadh uirlisí agus acmhainní nua). Tá na gnéithe agus/nó seirbhísí nua seo faoi réir na dTéarmaí Úsáide seo freisin.

ALT 8 - NAISC TRÍÚ PÁIRTITHE

D’fhéadfadh ábhair ó thríú páirtithe a bheith in ábhar, táirgí agus seirbhísí áirithe atá ar fáil tríd ár Seirbhís.
D’fhéadfadh naisc tríú páirtí ar an suíomh Gréasáin seo tú a threorú chuig láithreáin ghréasáin tríú páirtí nach bhfuil cleamhnaithe linn. Nílimid freagrach as an ábhar nó an cruinneas a scrúdú nó a mheas, agus ní dhéanaimid aon bharántas agus ní ghlacaimid aon dliteanas nó freagracht as aon ábhar nó suíomhanna gréasáin tríú páirtí, nó as aon ábhar, táirgí nó seirbhísí tríú páirtí.
Déanaimid nach bhfuil siad freagrach as aon dochar nó damáistí a bhaineann le ceannach nó úsáid aon earraí, seirbhísí, acmhainní, ábhar nó idirbhearta eile a bhaineann le láithreáin ghréasáin tríú páirtí. Léigh le do thoil polasaithe agus cleachtais an tríú páirtí go cúramach agus cinntigh go dtuigeann tú iad sula ndéanann tú aon idirbheart. Ba cheart gearáin, éilimh, imní nó ceisteanna maidir le Táirgí Tríú Páirtí a dhíriú chuig an tríú páirtí.

MÍR 9 - BARÚLACHA ÚSÁIDEOIRÍ, AISEOLAS AGUS AIGHNEACHTAÍ EILE

Má sheolann tú aighneachtaí sonracha áirithe (mar shampla, iontrálacha comórtais) ar ár n-iarratas nó gan ár n-iarratas, tá tú ag cur isteach smaointe cruthaitheacha, moltaí, moltaí, pleananna nó ábhair eile, cibé acu ar líne, trí ríomhphost, tríd an bpost nó eile ( le chéile, “Tuairimí”), aontaíonn tú gur féidir linn aon Tuairimí a chuireann tú isteach chugainn a chur in eagar, a chóipeáil, a fhoilsiú, a dháileadh, a aistriú agus a úsáid ar bhealach eile, in aon mheán, ag am ar bith gan srian. Níl agus ní bheidh aon oibleagáid orainn (1) aon Tuairimí a choinneáil faoi rún; (2) cúiteamh a íoc as tuairimí; nó (3) chun tuairimí a fhreagairt.
Féadfaimid, ach níl aon oibleagáid orainn, monatóireacht, eagarthóireacht a dhéanamh, nó baint a bheith againn le hábhar ar bith atá, inár mbreithiúnas aonair, neamhdhleathach, maslach, bagrach, leabhlach, clúmhillteach, pornagrafach, graosta, nó inlochtaithe ar shlí eile, nó a sháraíonn ar an maoin intleachtúil aon pháirtí nó sáraíonn tú na Téarmaí Seirbhíse seo
Aontaíonn tú nach sáróidh do thuairimí aon cheart de chuid aon tríú páirtí, lena n-áirítear cóipcheart, trádmharc, príobháideacht, príobháideacht nó cearta pearsanta nó dílseánaigh eile. Aontaíonn tú freisin nach mbeidh ábhar leabhlach nó mídhleathach, maslach nó gáirsiúil i do chuid tuairimí, nó nach mbeidh aon víreas ríomhaire nó malware eile ann a d'fhéadfadh cur isteach ar aon bhealach ar oibriú na Seirbhíse nó aon láithreán gréasáin gaolmhar. Níl cead agat seoladh ríomhphoist bréagach a úsáid, ligean ort gur duine eile seachas tú féin é, ná sinn nó tríú páirtithe a chur amú maidir le bunús aon Tuairimí. Is tusa amháin atá freagrach as aon tuairimí a thugann tú agus as a gcruinneas. Níl aon fhreagracht ná dliteanas orainn as aon tuairimí a sheolann tú féin nó aon tríú páirtí.

ALT 10 - EOLAS PEARSANTA

Tá do chur isteach faisnéise pearsanta tríd an siopa á rialú ag ár bPolasaí Príobháideachta. Chun ár bpolasaí príobháideachais a fheiceáil.

MÍR 11 - EARRÁIDÍ, EARRÁIDÍ AGUS EARRÁIDÍ

Ó am go chéile d’fhéadfadh go mbeadh faisnéis ar ár suíomh nó sa tSeirbhís ina bhfuil earráidí clóghrafacha, míchruinneas nó easnaimh maidir le tuairiscí táirge, praghsáil, promóisin, tairiscintí, táillí seolta táirgí, amanna iompair agus infhaighteacht. Coimeádaimid an ceart chun aon earráidí, míchruinneas, nó easnaimh a cheartú, agus faisnéis a athrú nó a nuashonrú, nó orduithe a chealú má tá aon fhaisnéis ar an tSeirbhís nó ar aon láithreán gréasáin gaolmhar míchruinn ag am ar bith gan fógra (lena n-áirítear tar éis duit d'ordú a chur isteach ) .
Ní ghlacaimid aon oibleagáid aon fhaisnéis ar an tSeirbhís nó ar aon suíomh Gréasáin gaolmhar a nuashonrú, a athrú nó a shoiléiriú, lena n-áirítear faisnéis gan teorainn maidir le praghsáil, ach amháin mar a cheanglaítear le dlí. Níor cheart aon uasdátú nó dáta nuashonraithe ar bith a chuirtear i bhfeidhm ar an tSeirbhís nó ar aon suíomh Gréasáin gaolmhar a ghlacadh mar léiriú gur athraíodh nó gur nuashonraíodh aon fhaisnéis ar an tSeirbhís nó ar aon láithreán gréasáin gaolmhar.

ALT 12 - ÚSÁIDÍ COSANTA

Chomh maith le toirmisc eile mar atá leagtha amach sna Téarmaí Seirbhíse, tá cosc ​​ort an Suíomh Gréasáin nó a bhfuil ann a úsáid: (a) chun aon chríche neamhdhleathach; (b) spreagadh a thabhairt do dhaoine eile gabháil d’aon ghníomhaíocht neamhdhleathach nó páirt a ghlacadh in aon ghníomhaíocht; (c) aon rialachán, riail, dlí nó ordanás áitiúil idirnáisiúnta, feidearálach, cúigeach nó stáit a shárú; (d) ár gcearta maoine intleachtúla nó cearta maoine intleachtúla daoine eile a shárú nó a shárú; (e) ciapadh, mí-úsáid, masladh, dochar a dhéanamh, clúmhilleadh, clúmhilleadh, díspeagadh, imeaglú nó idirdhealú a dhéanamh ar bhonn inscne, claonadh gnéasach, reiligiún, eitneachas, cine, aois, bunús náisiúnta nó míchumas; (f) faisnéis bhréagach nó mhíthreorach a thíolacadh; (g) víris nó aon chineál eile de chód mailíseach a uaslódáil nó a tharchur a úsáidfear nó a fhéadfar a úsáid ar aon bhealach a dhéanfaidh difear d’fheidhmiúlacht nó d’oibriú na Seirbhíse nó aon suíomh Gréasáin gaolmhar, suíomhanna gréasáin eile, nó an Idirlín; (h) faisnéis phearsanta daoine eile a bhailiú nó a rianú; (i) turscar, fioscaireacht, cógaisíocht, fo-thalamh, damhán alla, crawl nó scrape; (j) chun críocha graosta nó mímhorálta; nó (k) cur isteach ar nó dul timpeall ar ghnéithe slándála na Seirbhíse nó aon suíomh gréasáin gaolmhar, láithreáin ghréasáin eile, nó an Idirlíon Coimeádaimid an ceart chun deireadh a chur le d'úsáid na Seirbhíse nó aon suíomh gréasáin gaolmhar má sháraíonn tú aon cheann de na Úsáidí Toirmiscthe.

ALT 13 - SÉANADH BARÁNTA; TEORANNÚ DLITEANAS

Ní dhéanaimid ráthaíocht, léiriú nó barántas go mbeidh d’úsáid as ár Seirbhís gan bhriseadh, tráthúil, slán nó saor ó earráidí.
Ní ráthaíocht a thabhairt dúinn go mbeidh na torthaí a d’fhéadfaí a fháil as an tSeirbhís a úsáid cruinn nó iontaofa.
Aontaíonn tú gur féidir linn an tSeirbhís a bhaint ó am go chéile ar feadh tréimhse éiginnte, nó an tSeirbhís a fhoirceannadh ag am ar bith gan fógra.
Aontaíonn tú go sainráite gur féidir úsáid a bhaint as an tSeirbhís nó nach bhfuil tú in ann úsáid a bhaint as an tseirbhís. tá an tseirbhís ar do phriacal amháin. Déantar an tseirbhís agus gach táirge agus seirbhís a sheachadtar chugat tríd an tseirbhís a sholáthar (ach amháin mar atá ráite go sainráite againn) ‘mar atá’ agus ‘mar atá ar fáil’ le haghaidh úsáide, gan aon léiriú, barántas, nó coinníollacha de chineál ar bith, bíodh sé sainráite. nó intuigthe, lena n-áirítear gach barántas intuigthe nó coinníollacha indíoltachta, cáilíocht indíolta, oiriúnacht chun críche áirithe, marthanacht, teideal, agus neamh-sárú.
Ní bheidh TESmart, in aon chás, ár stiúrthóirí, ár n-oifigigh, ár bhfostaithe, ár gcleamhnaithe, ár ngníomhairí, conraitheoirí, intéirnigh, soláthraithe, soláthraithe seirbhíse nó ceadúnaithe faoi dhliteanas i leith aon ghortú, caillteanas, éileamh nó aon ghortú, caillteanas, éileamh nó díreach, indíreach, teagmhasach, pionósach, speisialta nó Damáistí iarmhartacha de chineál ar bith, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do chaillteanas brabúis, ioncaim, coigilteas, sonraí, costais athsholáthair nó damáistí comhchosúla, cibé acu i gconradh, tort (lena n-áirítear faillí), dliteanas docht nó eile, a eascraíonn as d’úsáid a bhaint as aon cheann de. na seirbhísí nó na táirgí a soláthraíodh leis an tseirbhís, nó maidir le haon éileamh eile a bhaineann le húsáid na seirbhíse nó aon táirge, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta d’earráidí nó easnaimh in aon ábhar nó aon chaillteanas nó damáiste d’aon chineál, tríd an úsáid na Seirbhíse nó aon ábhar (nó táirgí) a phostáiltear, a tharchuirtear nó a chuirtear ar fáil ar bhealach eile tríd an tSeirbhís, fiú má chuirtear in iúl dó go bhféadfaí é, toisc nach gceadaíonn roinnt stát nó dlínsí eisiamh nó teorannú dliteanas i leith damáistí iarmhartacha nó teagmhasacha. a cheadú, beidh ár ndliteanas sna stáit nó sna dlínsí sin teoranta don mhéid is mó a cheadaítear faoin dlí.

MÍR 14 - SÁSÁIL

Aontaíonn tú TESmart agus ár máthairchuideachta, fochuideachtaí, cleamhnaithe, comhpháirtithe, oifigeach, stiúrthóirí, gníomhairí, conraitheoirí, ceadúnaithe, soláthraithe seirbhíse, fochonraitheoirí, soláthraithe, intéirnigh agus fostaithe a shlánú, a chosaint agus a chosaint ó aon éileamh nó éileamh agus slánóidh siad. , lena n-áirítear táillí réasúnacha aturnaetha, arna ngearradh ag nó mar thoradh ar do shárú ar na Téarmaí Úsáide seo nó aon doiciméad a ionchorpraítear anseo, nó do shárú ar aon dlí nó cearta aon tríú páirtí.

ALT 15 - DÉAGACHTACHT

Má chinntear go bhfuil aon fhoráil de na Téarmaí Seirbhíse seo neamhdhleathach, ar neamhní nó neamh-infheidhmithe, beidh an fhoráil sin inchurtha i bhfeidhm mar sin féin a mhéid a cheadaítear leis an dlí is infheidhme, agus measfar an chuid neamh-infheidhmithe a bheith inscartha ó na Téarmaí Seirbhíse seo, ní dhéanfaidh foráil den sórt sin difear do bhailíocht agus in-fhorghníomhaitheacht aon fhorálacha eile.

ALT 16 - FOIRCEANNADH

Mairfidh oibleagáidí agus dliteanais na bpáirtithe a rinneadh roimh an dáta foirceanta, chun gach críche, foirceannadh an Chomhaontaithe seo.
Tá na Téarmaí Úsáide seo i bhfeidhm go dtí go bhfoirceannann tusa nó sinne. Féadfaidh tú na Téarmaí Seirbhíse seo a fhoirceannadh am ar bith trí chur in iúl dúinn nach mian leat ár Seirbhísí a úsáid a thuilleadh nó nuair a scoirfidh tú d’úsáid ár suíomh Gréasáin.
Más rud é, inár rogha féin amháin, go mainníonn tú aon téarma nó aon fhoráil de na Téarmaí Seirbhíse seo, nó má tá amhras orainn go bhfuil do mhainneachtain cloí leis, féadfaimid an Comhaontú seo a fhoirceannadh tráth ar bith gan fógra agus fanfaidh tú faoi dhliteanas i leith na suimeanna go léir atá dlite suas go dtí an dáta foirceanta agus an dáta sin san áireamh; agus/nó rochtain ar ár Seirbhísí (nó aon chuid díobh) a dhiúltú duit dá réir.

ALT 17 - AN COMHAONTÚ IOMLÁN

Ní tharscaoileadh ceart nó forála den sórt sin é mainneachtain againn aon cheart nó foráil de na Téarmaí Seirbhíse seo a fheidhmiú nó a fhorghníomhú.
Is ionann na Téarmaí Seirbhíse seo agus aon bheartais nó rialacha oibriúcháin a phostálaimid ar an suíomh Gréasáin seo nó maidir leis an tSeirbhís agus an comhaontú agus an tuiscint iomlán idir tú féin agus sinne agus rialaíonn siad d’úsáid as an tSeirbhís agus glacann siad ionad gach comhaontú roimhe seo nó comhaimseartha, cumarsáid agus aon mholadh ó bhéal nó i scríbhinn idir tú féin agus sinne (lena n-áirítear gan teorainn aon leagan roimhe seo de na Téarmaí Seirbhíse)
Ní dhéanfar aon débhríocht i léiriú na dTéarmaí Seirbhíse seo a fhorléiriú i gcoinne an pháirtí dréachtaithe.

ALT 18 - DLÍ RIALAITHE

Beidh na Téarmaí Seirbhíse seo agus aon chomhaontuithe ar leith trína gcuirimid seirbhísí ar fáil duit á rialú ag dlíthe na Ríochta Aontaithe agus á bhforléiriú de réir dhlíthe na Ríochta Aontaithe.

ALT 19 - TÉARMAÍ SEIRBHÍSE A MHONNÚ

Is féidir leat an leagan is déanaí de na Téarmaí Seirbhíse a athbhreithniú am ar bith ach cuairt a thabhairt ar an leathanach seo.
Coimeádaimid an ceart, dár rogha féin amháin, aon chuid de na Téarmaí Seirbhíse seo a nuashonrú, a athrú nó a athsholáthar trí nuashonruithe a phostáil agus athruithe ar ár suíomh Gréasáin a fhoilsiú. Is ortsa atá an fhreagracht seiceáil a dhéanamh ar ár suíomh Gréasáin ó am go chéile le haghaidh athruithe. Is ionann do úsáid leanúnach nó rochtain ar ár suíomh Gréasáin nó ar an tSeirbhís tar éis postáil aon athruithe ar na Téarmaí Úsáide seo agus glacadh leis na hathruithe sin.

ALT 20 - EOLAS TEAGMHÁLA

Má tá aon cheist agat faoi na téarmaí úsáide, déan teagmháil le service@tesmart.de.

le do thoil.