cosaint sonraí

Glacann

www.tesmart.de cosaint do shonraí an-dáiríre. Déanfaimid cibé rud is gá chun an muinín a chuireann tú ionainn a chosaint. Léigh thíos le do thoil le haghaidh tuilleadh sonraí ar ár bpolasaí príobháideachais. Trí úsáid a bhaint as an suíomh Gréasáin aontaíonn tú lenár dtreoirlínte um chosaint sonraí.

Déanann an polasaí príobháideachta seo cur síos ar an gcaoi a mbailítear, a úsáidtear agus a roinntear d’fhaisnéis phearsanta nuair a thugann tú cuairt ar an suíomh Gréasáin www.tesmart.de nó nuair a dhéanann tú siopadóireacht air.
EOLAS PEARSANTA A BHAILímid
Nuair a thugann tú cuairt ar an Suíomh Gréasáin, bailímid go huathoibríoch faisnéis áirithe faoi do ghléas, lena n-áirítear faisnéis faoi do bhrabhsálaí gréasáin, seoladh IP, crios ama agus cuid de na fianáin atá suiteáilte ar do ghléas. Ina theannta sin, nuair a dhéanann tú brabhsáil ar an Láithreán Gréasáin, bailímid faisnéis faoi na leathanaigh ghréasáin aonair nó faoi na táirgí a fhéachann tú orthu, na suíomhanna gréasáin nó na téarmaí cuardaigh a chuir tú ar aghaidh chuig an Láithreán Gréasáin, agus faisnéis faoin gcaoi a n-idirghníomhaíonn tú leis an Láithreán Gréasáin. Déanaimid tagairt don fhaisnéis seo a bhailítear go huathoibríoch mar "Eolas Gléas".
Bailímid faisnéis gléas ag baint úsáide as na teicneolaíochtaí seo a leanas:
1. Is comhaid sonraí iad "fianáin" a chuirtear ar do ghléas nó ar do ríomhaire, a mbíonn aitheantóir uathúil gan ainm iontu go minic. Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi fhianáin agus conas iad a dhíchumasú, féach http://www.allaboutcookies.org.
2. Rianaíonn “comhaid loga” na gníomhartha a dhéantar ar an suíomh Gréasáin agus bailíonn siad sonraí ar nós do sheoladh IP, cineál brabhsálaí, soláthraí seirbhíse idirlín, leathanaigh tagartha agus fágála, agus stampaí dáta agus ama.
3. Is comhaid leictreonacha iad "rabhcháin gréasáin", "clibeanna" agus "picteilín" a thaifeadann faisnéis faoin gcaoi a ndéanann tú scimeáil ar an suíomh Gréasáin.
Nuair a dhéanann tú ceannach nó nuair a dhéanann tú iarracht ceannach a dhéanamh tríd an Suíomh, bailímid faisnéis áirithe uait freisin, lena n-áirítear d’ainm, seoladh billeála, seoladh seolta, faisnéis íocaíochta (m.sh. b uimhir do chárta creidmheasa/dochair), seoladh ríomhphoist agus uimhir theileafóin. Déanaimid tagairt don fhaisnéis seo mar "Eolas Ordaithe".
Nuair a thagraímid do "Faisnéis Phearsanta" sa Bheartas Príobháideachta seo, is éard atá i gceist againn faisnéis maidir le gléas agus ordú araon.
CONAS A ÚSÁIDimid D'FAISNÉIS PEARSANTA?
Bainimid úsáid go ginearálta as an bhFaisnéis Ordaithe a bhailímid chun na horduithe a dhéanann tú tríd an Suíomh a chomhlíonadh (lena n-áirítear d’fhaisnéis íocaíochta a phróiseáil, socrú a dhéanamh le haghaidh seolta, agus sonraisc agus/nó deimhnithe ordaithe a sheoladh chugat). Ina theannta sin, úsáidimid an fhaisnéis ordaithe seo chun:
1. Ní úsáidfimid bailiú faisnéise pearsanta úsáideoirí mar phríomhchuspóir.
2. Chun cumarsáid a dhéanamh leat;
3. Ár n-orduithe a athbhreithniú le haghaidh rioscaí féideartha nó calaoise;
4. Úsáidimid an fhaisnéis a bhailímid chun d’eispéireas ar ár suíomh Gréasáin agus ar ár gcuid táirgí agus seirbhísí a fheabhsú;
5. Ní chuirimid an fhaisnéis seo ar cíos nó a dhíol le tríú páirtithe.
6. Ní bhainfimid úsáid as do chuid faisnéise pearsanta nó íomhánna le haghaidh fógraíochta gan do thoiliú.
Úsáidimid an fhaisnéis gléis a bhailímid chun cabhrú linn rioscaí agus calaois a d’fhéadfadh a bheith ann a aithint (go háirithe do sheoladh IP) agus níos ginearálta chun ár suíomh Gréasáin a fheabhsú agus a bharrfheabhsú (m.sh. b trí anailísíocht a chruthú faoin gcaoi a ndéanann ár gcustaiméirí brabhsáil agus idirghníomhú leis an suíomh Gréasáin agus chun rath ár bhfeachtas margaíochta agus fógraíochta a mheas).
DO SONRAÍ PEARSANTA A NOCHTADH
Ní roinnimid ach do chuid faisnéise pearsanta le Shopify agus Google. Tá ár siopa faoi thiomáint ag Shopify Inc. óstáil. Soláthraíonn siad ardán ríomhthráchtála ar líne dúinn a chuireann ar ár gcumas ár gcuid táirgí agus seirbhísí a dhíol leat. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi conas a úsáideann Shopify do chuid faisnéise pearsanta anseo: https://www.shopify.com/legal/privacy. Bainimid úsáid freisin as Google Analytics chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-úsáideann ár gcustaiméirí an suíomh Gréasáin. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi conas a úsáideann Google do chuid faisnéise pearsanta anseo: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.
Ar deireadh, féadfaimid do chuid Faisnéise Pearsanta a roinnt freisin chun cloí le dlíthe agus rialacháin infheidhmithe, chun freagra a thabhairt ar subpoena, barántas cuardaigh nó iarratas dleathach eile ar fhaisnéis a fhaighimid, nó chun ár gcearta a chosaint ar bhealach eile.
Anuas air sin, ní chuirfimid do shonraí pearsanta ar aghaidh chuig tríú páirtithe.
SLÁNDÁLA FAISNÉISE
Chun do chuid faisnéise pearsanta a chosaint, glacaimid réamhchúraimí réasúnta agus leanaimid dea-chleachtais an tionscail lena chinntiú nach gcailltear, go mbaintear mí-úsáid as, nach bhfaightear rochtain air, go nochtaítear, nach n-athraítear nó nach scriostar í.
Déantar gach cumarsáid lenár suíomh Gréasáin trí úsáid a bhaint as teicneolaíocht criptithe Secure Socket Layer (SSL). Trí theicneolaíocht criptithe SSL a úsáid, cosnaítear gach faisnéis a mhalartaítear idir tú féin agus ár suíomh Gréasáin.
NÁ LEANÚINT
Tabhair faoi deara, le do thoil, nach n-athraímid cleachtais bhailiúcháin sonraí agus úsáide ár suíomh Gréasáin nuair a fheicimid comhartha "Ná Déan Rian" ó do bhrabhsálaí.
DO CHEARTA
An ceart rochtain a fháil ar an bhfaisnéis atá againn fút. Más mian leat a fháil amach cad iad na sonraí pearsanta atá stóráilte againn fút, déan teagmháil linn le do thoil.
Is féidir leat ceartú do shonraí pearsanta a iarraidh. Tá sé de cheart agat do shonraí a nuashonrú nó a cheartú má tá siad míchruinn nó neamhiomlán.
Is féidir leat iarraidh ar scriosadh do shonraí pearsanta. Tá sé de cheart agat iarraidh orainn aon sonraí pearsanta a bhailímid go díreach uait a scriosadh.
Más mian leat na cearta seo a fheidhmiú, déan teagmháil linn le do thoil trí ríomhphost ag service@tesmart.de.
STÓRÁIL
Má chuireann tú ordú tríd an Suíomh, coinneoimid d’fhaisnéis ordaithe le haghaidh ár dtaifid go dtí go n-iarrfaidh tú orainn an fhaisnéis sin a scriosadh.
MIONÓRAITHE
Níl an suíomh Gréasáin dírithe ar dhaoine faoi bhun 18 mbliana d’aois. Ní bhailímid go feasach faisnéis inaitheanta phearsanta ó aon duine faoi 18 mbliana d’aois. Más tuismitheoir nó caomhnóir dlíthiúil thú agus má tá a fhios agat gur chuir do leanbh Faisnéis Phearsanta ar fáil dúinn, déan teagmháil linn trí ríomhphost service@tesmart.de le do thoil. Má fhaighimid amach go bhfuil faisnéis phearsanta bailithe againn ó leanaí gan toiliú tuismitheora a fhíorú, glacaimid céimeanna chun an fhaisnéis sin a bhaint dár bhfreastalaithe.
ATHRUITHE
Coimeádaimid an ceart an Beartas Príobháideachta seo a nuashonrú ó am go chéile, mar shampla chun athruithe ar ár gcleachtais nó ar chúiseanna oibríochtúla, dlíthiúla nó rialála eile a léiriú. Foilseofar gach athrú anseo.
CONAS IS FÉIDIR LIOM TEAGMHÁIL A DHÉANAMH LEAT?
Tugann muid cuireadh duit teagmháil a dhéanamh linn trí ríomhphost má tá aon cheist agat nó tuairimí faoinár bpolasaí príobháideachais.
service@tesmart.de